ชื่อ แผนก ตำแหน่ง ระดับ อายุงาน วันที่เริ่มทำงาน Actions
สมชาย
TEL: 099-999-9999
บัญชี/การเงิน ผู้จัดการ manager 9 ปี 2015-05-12