จำนวนพนักงาน

232

อัตราการจ้างงาน

+2.5%

เงินเดือนพนักงาน

This Month

2,444,544

68.2% more earnings than last month.

Revenue Report
Earning
Expense

15,852

เงินเดือนเฉลี่ย: 16,800

Static
Counter April 2021
Google Chrome 54.4%
Mozilla Firefox 6.1%
Apple Safari 14.6%
Internet Explorer 4.2%
Opera Mini 8.4%
Goal Overview
รายการ
พนักเบิกล่วงหน้า
เพิ่มรายการ
- $74
เช็คประวัติการลา
เพิ่มรายการ
+ $480
เงินเบิกเบี้ยเลี้ยง
เพิ่มรายการ
+ $590
บัตรพนักงาน
รายละเอียด
- $23
การเปลี่ยนตำแหน่ง
โยกย้าย
+ $98